Varför är ergonomi viktigt?

För dig som arbetar hemifrån är ergonomin extra viktig för att kunna undvika belastningsskador som kan orsaka långvarig problematik i nacke, rygg eller andra delar av kroppen. Detta kan i sin tur påverka ditt allmänna välmående.

Belastningsskador uppstår när du belastat din kropp fel under en längre tid. Det kan bero på att du sitter, står, lyfter eller rör dig på ett sätt som blir jobbigt för kroppen.

En bra ergonomi tillsammans med rörelse påverkar vår hälsa och välmående i positiv bemärkelse och kan göra att du blir mer motiverad och produktiv.

För bästa resultat både kroppsligt och psykiskt behöver hemmakontoret vara en plats där du mår bra.

På ett hållbart sätt hjälper vi företag att ge anställda rätt förutsättningar i sitt kontorsarbete. Oavsett om det sker hemma, på kontoret, hotellrummet eller på ett café.

Att ge din personal rätt förutsättningar minskar sjukskrivningar och ökar både moral och motivation.
Vi har bara en kropp, så ta hand om den – i tid.

I den mån det går finns det tre punkter att tänka på för en hållbar ergonomi hemma

Rörelse

Variation

Återhämtning