Varför är ergonomi viktigt?

Bra ergonomi är viktigt av flera olika anledningar. För dig som arbetar hemifrån är ergonomin extra viktig för att kunna undvika belastningsskador som kan orsaka långvarig problematik i nacke, rygg eller andra delar av kroppen. Detta kan i sin tur påverka ditt allmänna välmående.

Belastningsskador uppstår när du belastat din kropp fel under en längre tid. Det kan bero på att du sitter, står, lyfter eller rör dig på ett sätt som blir jobbigt för kroppen.

En bra ergonomi tillsammans med rörelse påverkar vår hälsa och välmående i positiv bemärkelse och kan göra att du blir mer motiverad och produktiv.

För bästa resultat både kroppsligt och psykiskt behöver hemmakontoret vara en plats där du mår bra.

I den mån det går finns det tre punkter att tänka på för en hållbar ergonomi hemma:

Tänk på att få in rörelse i din vardag, byt ställningar och tänk på variation i hur du belastar kroppen på ett så hälsosamt sätt som möjligt och var noga med att få in återhämtning i vardagen.

I den mån det går finns det tre punkter att tänka på för en hållbar ergonomi hemma

Rörelse

Variation

Återhämtning